>

Program kursu ”Lepiej się uczę, szybko czytam”

32 tygodnie zajęć, 64 godziny lekcyjne, spotkanie raz w tygodniu


CZYTANIE


Poszerzanie pola widzenia - w czasie czytania nasze oczy oglądają tylko pojedyncze słowa. U dzieci są to najczęściej pojedyncze literki lub sylaby, jednak dzięki odpowiednim ćwiczeniom można nauczyć się obejmować jednym spojrzeniem całe grupy wyrazów.>

Szybszy ruch oczu po tekście - przy tradycyjnym czytaniu oczy dzieci poruszają się bardzo wolno przez zastosowanie wskaźnika i ćwiczenie mięśni oczu ten ruch można znacząco przyspieszyć.

Techniki prowadzenia wskaźnika - kursanci poznają i ćwiczą 5 technik prowadzenia wskaźnika po tekście. W zależności od rodzaju tekstu potrafią zastosować odpowiednią technikę w celu lepszego zrozumienia tekstu.

Szybsze postrzeganie - gdy oczy poruszają się wolno, jest dużo czasu na obejrzenie słów, przez odpowiednie ćwiczenia oczy wypracowują sobie umiejętność szybszego rozpoznawania wyrazów.

Pojemność pamięci krótkotrwałej - dostrzeżone słowa muszą zostać zapamiętane, ćwiczymy zatem pojemność pamięci.

Umiejętność wyciągania sensu z zapamiętanego obrazu słów - aby pojawiło się zrozumienie tekstu, umysł, który pracuje na sensie, na znaczeniu słów, a nie na ich graficznym obrazie musi szybko ten sens wyciągnąć, nim obraz słowa zostanie zapomniany a pamięć zrobi miejsce na kolejną porcję informacji. To jeden z kluczowych elementów, do którego przykładamy olbrzymią wagę, bo on decyduje o dobrym zrozumieniu tekstu.

Zestaw ćwiczeń skutkuje przyspieszeniem tempa czytania od 3 do 5 razy, choć kursanci, którzy się przykładają osiągają kilkunastokrotne przyspieszenie z zachowaniem lub podniesieniem poziomu zrozumienia czytanego tekstu.


PAMIĘĆ


Łańcuchowa metoda zapamiętywania- doskonale sprawdza się w przypadku konieczności przyswojenia długich ciągów informacji.

Zakładkowa metoda zapamiętywania-służy do zapamiętywania nowych informacji wykorzystując jako bazę informacje, które już posiadamy. Innymi słowy, jeżeli posiadamy w pamięci jakiś zbiór informacji to wykorzystujemy go do zapamiętania nowych.

Fonetyczny alfabet cyfrowy - znakomicie się sprawdza w przypadku ciągów cyfrowych, np. daty z historii, numery telefonów, numery kont bankowych.

Metoda kształtowo-liczbowa- niezastąpiona w przypadku, kiedy istotny jest numer porządkowy przypisany do jakiegoś zjawiska, zdarzenia, czy pozycji. Np. Kto był trzynastym władcą Polski?

Technika słów zastępczych-nieoceniona w przypadku nowych, trudnych pojęć czy nauki słówek z języka obcego.

Technika pamięciowa służąca do zapamiętywania skomplikowanych wzorów z matematyki, fizyki i chemii.

Każda z technik oprócz trwałości zapamiętywania charakteryzuje się nieograniczoną ilością informacji, którą można zapamiętać. W czasie jednej sesji nauki można zapamiętać 50, 70 a nawet i 100 słówek.

Cytaty - dzięki specjalnemu systemowi nauki pojedynczych krótkich cytatów rozbudowujemy naturalną zdolność pamięci do zwiększania swojej pojemności. Metoda ta jest wykorzystywana min. w środowiskach prawniczych, kiedy to przyszły adwokat na egzaminie kończącym aplikacje musi wykazać się biegłą znajomością aktualnych przepisów prawnych. Metoda ta umożliwia pamięciowe opanowanie np. całych kodeksów.

Dodatkowo kursanci zapoznają się z ogólnymi zasadami funkcjonowania pamięci, dlatego po kursie mają dowolność modyfikowania i urozmaicania powyższych technik pamięciowych i potrafią dowolnie je modyfikować w zależności od materiału, który mają do opanowania.


STANY SPRZYJAJĄCE NAUCE


Koncentracja - w trakcie trwania kursu nasi uczniowie wykonują rozmaite ćwiczenia służące poprawieniu koncentracji, skutkuje to tym, że czas koncentracji wielokrotnie się wydłuża.

- to bardzo ważny dla nauki stan, to wtedy mamy łatwy dostęp do zasobów prawej i lewej półkuli mózgu, to wtedy nasz umysł pozostaje otwarty i chłonny na nowe informacje, a nauka przebiega bardziej efektywnie. Nasi uczniowie dzięki odpowiednim ćwiczeniom potrafią wchodzić w stan relaksu w ciągu kilku sekund niezależnie od okoliczności. Istotna jest także rola tego stanu w czasie sprawdzianów czy różnego rodzaju egzaminów, w stresie, który jest niestety częstym zjawiskiem przed szkolnymi sprawdzianami, ośrodki pamięci zostają zablokowane, więc sprawdzian jest ciężko napisać. Natomiast stan relaksu odblokowuje te obszaru mózgu.


UMIEJĘTNOŚCI INTRAPERSONALNE


Wyznaczanie i osiąganie celów - uczniowie poznają kryteria poprawnie sformułowanego celu, potrafią stawiać sobie cele w taki sposób aby były one osiągnięte.

Zarządzanie sobą w czasie - wobec powyższego nasi uczniowie uczą się planować swój czas według priorytetów a nie nadawać priorytety temu co jest w planie, rozumieją, które czynności są ważne, i które przyczyniają się do realizacji ich celów, ma to oczywiście związek z rezultatami jakie osiągają.  Dzięki temu potrafią pogodzić obowiązki szkolne z innymi zajęciami i zachować równowagę.


ORTOGRAFIA


Nauka ortografii - po przez ćwiczenia, które  angażują w proces nauki wiele zmysłów opanowanie poprawnej pisowni przychodzi znacznie szybciej.


KOMPETENCJE WSPOMAGAJĄCE PROCES NAUKI


Piktogramy - „ Jeden obraz jest wart więcej niż tysiąc słów” uczymy naszych kursantów, że skomplikowane zagadnienia stają się bardziej przejrzyste gdy przedstawimy je w postaci rysunku lub schematu. Dzięki temu uzyskujemy bardziej ogólny punkt widzenia i lepsze zrozumienie tematu.

System powtórkowy - z przeprowadzonych badań psychologicznych wynika, że już następnego dnia zapominamy aż 80% informacji z dnia poprzedniego. Dlatego nasi uczniowie są świadomi, kiedy należy powtarzać daną partie materiału i jak to robić w sposób szybki i efektywny.

Notatka nielinearna - tutaj nasi uczniowie zdobywają umiejętność samodzielnego tworzenia notatek, z których nauka jest łatwa i przyjemna a sam proces tworzenia takiej notatki jest niezwykle twórczy, bo angażuje obie półkule mózgowe, dzięki takiemu podejściu informacje w notatce są uporządkowane logicznie i odzwierciedlają naturalne szlaki pamięciowe w umyśle. Dodatkową korzyścią tworzenia takiej notatki jest fakt, że po jej stworzeniu olbrzymią część informacji uczniowie zapamiętują.